×

Potrebujete pomôcť?

Aký je rozdiel medzi vypínačom (stmievačom) s N-vodičom a bez N-vodiča?


Rozdiel je v kabeláži, ktorá je privedená do miesta, kam sa má prístroj namontovať.

  • V novších inštaláciách sú spravidla do inštalačnej krabice privedené všetky 3 vodiče: fázový (ozn. L, často hnedej farby), neutrálny = nulový (ozn. N, modrý) a ochranný (ozn. PE, žltozelený)
  • V starších inštaláciách často prechádza cez krabicu len fázový vodič

Ak sú v krabici všetky 3 vodiče, odporúčame vždy použiť prístroje s N-vodičom. Podľa našich skúseností pracujú lepšie.

Nižšie pre porovnanie schémy zapojenia oboch verzií.

Prístroj s N-Vodičom:

spinac s N-vodicom

Prístroj bez N-vodiča:

spinac bez N-vodica